top of page
es.jpg

Investicijos į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą

UAB „Slavita“ vykdo projektą „Investicijos į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 159 045,80 EUR tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 454 288,00 EUR. Projektas pradėtas 2020 m. gegužės 8 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. lapkričio 4 d.

Įgyvendinant projektą bus įdiegti du skaitmeniniai baldų detalių apdirbimo centrai.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta moderni įranga  leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

bottom of page